Politica de confidențialitate

Political Leadership Academy și-a actualizat politica de confidențialitate, în conformitatea cerințelor legislației naționale și  conform celor mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate toate datele cu caracter personal care ne sunt furnizate.

Political Leadership Academy va prelucra în principal următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele, telefon și adresa de e-mail.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Political Leadership Academy  și pot fi comunicate către autoritățile / instituțiile abilitate prin lege, către partnerii/colaboratorii noștri, în regim de strictă confidențialitate și siguranță, cu respectarea dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate prin intermediul website-ului www.politicalacademy.ro

Dacă sunteți vizitator al website-ului www.politicalacademy.ro, proprietarul și respectiv administratorul va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării webite-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / în măsura în care ne contactați în acest fel. Pe site nu folosim formulare de contact, deci datele dumneavoastră, în ceea ce privește utilizarea website-ului, vor fi prelucrate doar în cazul în care ne contactați și ne furnizați datele dumneavoastră (nume, e-mail, telefon, etc)

         Drepturile utilizatorilor ale căror date sunt prelucrate:

  • dreptul de a fi informat: dacă doriți și alte informații referitoare la prelucrarea datelor personale, în afara celor precizate aici, vă rugăm să ne transmiteți o solicitare în acest sens.
  • dreptul de acces la date: dreptul membrului de a obține la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt sau nu prelucrate de Political Leadership Academy.;
  • dreptul de intervenție: dreptul de a obține la cererea sa și în mod gratuit, după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea, ștergerea, datelor a căror prelucrare nu este conformă cu Regulamentul (UE) 2016/679, în special a datelor incomplete, inexacte;
  • dreptul de opoziție: dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ce date care îl vizează să facă obiectul unei prelucrări în scop de marketing direct în numele Political Leadership Academy., sau să fie dezvăluite unor terți în acest scop;
  • dreptul de a fi supus unei decizii individuale: orice utilizator ale cărui date le prelucrăm, are dreptul de a cere și de a obține retragerea sau anularea unei decizii care produce efecte juridice în privința sa care îl afectează în mod semnificativ, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate destinată să evalueze unele aspecte ale personalității, precum credibilitatea sau alte aspecte;

Political Leadership Academy asigură confidențialitatea datelor cu caracter personal prelucrate în conformitate cu acordul exprimat de utilizatorii website-ului și conform legii și Regulamentului (UE) 2016/67.

În situația în care considerați că v-au fost încălcate drepturile legale menționate anterior, vă informăm că aveți dreptul de a vă adresa în instanță sau de a adresa o plângere la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal la anspdcp@dataprotection.ro (în acest sens, puteți descărca un formular tip de pe site-ul www.dataprotection.ro );

Fără a vă afecta dreptul dumneavoastră de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm, să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.

Reamintim faptul că ne puteți contacta în orice moment responsabilul nostru cu protecția datelor prin transmiterea solicitarii dumneavoastră prin oricare dintre următoarele modalități:
– prin e-mail la adresa: office@politicalacademy.ro;
– la numărul de contact: +40734 195 070.